UsernamePassword


Scorecard for Phenom vs X-treme Skillz

Winner by KO in round 2 Phenom (2013-11-18)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8
2 10 - 8 20 - 16 10 - 8 20 - 16 10 - 8 20 - 16
View fight