UsernamePassword


Scorecard for Phenom vs X-treme Skillz

Winner by KO in round 4 Phenom (2013-11-03)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10
2 7 - 10 16 - 20 7 - 10 16 - 20 7 - 10 16 - 20
3 7 - 10 23 - 30 7 - 10 23 - 30 7 - 10 23 - 30
4 10 - 8 33 - 38 10 - 8 33 - 38 10 - 8 33 - 38
View fight