UsernamePassword


Scorecard for Phenom vs X-treme Skillz

Winner by KO in round 1 Phenom (2013-10-27)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 9 9 - 9 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8
View fight