My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
Forum Index
Profile for :: france98com
Avatar All about france98com

Ranking:
Registration date:  25/04/2023 07:53:31
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Website:  http://france98.com/
Biography: France98 là m?t Gi?i bóng ?á vô ??ch th? gi?i 1998 tên chính th?c là 1998 Football World Cup - France / Coupe du Monde - France 98 ???c v?n hành b?i n??c ch? nhà Pháp. Gi?i ??u này thu hút nhi?u ??i bóng tham gia, ?a s? là nh?ng ??i bóng lão làng ?ào t?o các l?a c?u th? tr? có ti?m n?ng t? khi còn bé. ?ây c?ng là k? World Cup ??u tiên t?ng s? ??i tham d? lên 32 ??i. Sau n?m 1998, France98 chuy?n sang hình th?c là m?t trang chuyên ??a tin v? các trang cá c??c bóng ?á uy tín, h?p pháp v?i l??ng ??c gi? l?n trên th? gi?i. Website : https://france98.com/ ??a ch?: 27 V??n Chu?i, Ph??ng 04, Qu?n 3, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam Hastag: #France98 #france98com
Contact france98com
Private Message:
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team