UsernamePassword


Record of henrydaman14(henry hoya)

Won65 Lost287 Ko's64 Draw4 Winning streak0

Fights

#OpponentResultDateEvent
356
one shot kill
TKOby3
2007-01-19
355
Adam
KO1
2007-01-19
354
txboy
TKOby1
2007-01-19
353
BlackHaze
TKO1
2007-01-19
352
BlackHaze
TKO1
2007-01-19
351
TRY ME
TKOby1
2007-01-19
350
one shot kill
TKOby2
2007-01-19
349
BlackHaze
TKOby1
2007-01-19
348
txboy
TKO1
2007-01-19
347
txboy
TKOby1
2007-01-19
346
BlackHaze
TKO1
2007-01-19
345
TRY ME
TKOby1
2007-01-19
344
The Sniper
TKOby1
2007-01-19
343
Narina
W4
2007-01-19
342
Fatny
KOby4
2007-01-19
341
TRY ME
TKOby1
2007-01-19
340
TRY ME
TKOby1
2007-01-19
339
Michael Vick
TKOby1
2007-01-19
338
Tremayne
TKOby1
2007-01-19
337
TRY ME
TKOby1
2007-01-19
336
Tremayne
TKOby3
2007-01-19
Prev Next
First Page Last Page