UsernamePassword


Record of fergX2(fergfu)

Won45 Lost125 Ko's42 Draw1 Winning streak0

Fights

#OpponentResultDateEvent
171
a_beginner
KOby1
2007-06-28
170
JoshThePokeyBumWank
KOby1
2007-06-25
169
yo
KO1
2007-06-21
168
kosova
KOby1
2007-06-20
167
kosova
KOby1
2007-06-20
166
leif
TKO1
2007-06-20
165
Evander Holyfield
TKOby1
2007-06-20
164
andrej
TKO1
2007-06-19
163
andrej
TKO1
2007-06-19
162
andrej
KO1
2007-06-19
161
NewGuY
KOby1
2007-06-19
160
Bomber
KOby1
2007-06-15
159
poole
KOby1
2007-06-15
158
poole
KOby1
2007-06-15
157
Bomber
KOby1
2007-06-13
156
killeraztec12
KO1
2007-06-10
155
killeraztec12
KO1
2007-06-10
154
Axel Breakdance
TKOby1
2007-06-10
153
Axel Breakdance
KOby1
2007-06-10
152
The Warrior
TKOby1
2007-06-04
151
TBF - Reaper
KOby1
2007-06-03
Prev Next
First Page Last Page