My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
Forum Index
Profile for :: vesinhhungphat
Avatar All about vesinhhungphat
Ranking:
Registration date:  14/05/2021 09:40:20
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Website:  http://vachnganhungphat.com/vach-ngan-dep/
Biography:

<strong>Vách ng?n v? sinh</strong> v?i ?u ?i?m nh?, d? di chuy?n (ph? n? c?ng có th? di chuy?n ???c vách). V?i thanh tr??t t?t ??p l?i ch?t l??ng v? ?? tr??t nh?y nên khi di chuy?n s? không quá khó kh?n cho ng??i dùng.

<h2>Vách ng?n v? sinh linh ho?t giá r?</h2>

Vách ng?n v? sinh có th? di chuy?n nên khi ta có s?nh l?n ho?c v?n phòng thì khi ta t? ch?c s? ki?n thì ta có th? dùng vách ng?n l?i ?? có không gian riêng, gi?m ti?ng ?n ??n các phòng bên c?nh.

Thi công, l?p ??t <strong>Vach ngan ve sinh</strong> giá r? ?ang là xu h??ng r?t ???c quan tâm, v?i ti?n ích d? s? d?ng l? ?em l?i hi?u qu? cao, d? di chuy?n.v?y chúng ta ?i sâu h?n vào c?u t?o, cách thi công, l?p ??t và ?ng d?ng c?a Vách ng?n v? sinh vào ??i s?ng, ???c ?ng d?ng nhi?u vào nhà hàng, khách s?n, v?n phòng, phòng ng?...v?i nhi?u công d?ng khác nhau ?em ??n s? ti?n l?i nh?t cho khách hàng và ng??i s? d?ng. thi cong, lap dat vach ngan di dong gia re.

Thi công <strong>Vách ng?n v? sinh</strong> ?ang là xu h??ng r?t ???c quan tâm, v?i ti?n ích d? s? d?ng l? ?em l?i hi?u qu? cao, d? di chuy?n.v?y chúng ta ?i sâu h?n vào c?u t?o, cách l?p ??t và ?ng d?ng c?a Vách ng?n v? sinh vào ??i s?ng, ???c ?ng d?ng nhi?u vào nhà hàng, khách s?n, v?n phòng, phòng ng?...v?i nhi?u công d?ng khác nhau ?em ??n s? ti?n l?i nh?t cho khách hàng và ng??i s? d?ng.

<strong>Vách ng?n v? sinh</strong> là vách ng?n có th? di chuy?n ???c, linh ho?t không gian và t?o ra tính chuyên nghi?p nh?t.

N?u v?n phòng b?n b? trí ???c không gian c?n di chuy?n hay thay ??i m?i khi c?n không gian m?i hay t?o s? khác bi?t ho?c b?n có th? che l?i ?? t?o không gian riêng cho mình.

<h3>?u ?i?m Vách ng?n v? sinh:</h3>
  • D? di chuy?n, thay ??i v? trí
  • Nhi?u m?u mã, ?a d?ng
  • Có th? làm v?i nhi?u không gian r?ng và h?p
  • Có th? g?p x?p d? dàng.
  • Thi công d? dàng, nhanh chóng.
<h3>Nh??c ?i?m</h3>
  • Giá thành cao h?n so v?i vách ng?n v?n phòng.
  • Kéo vách m?t s?c tí.
<strong>Vách ng?n v? sinh</strong> là s?n ph?m dùng ?? ng?n chia các khu v? sinh chung thành t?ng phòng riêng bi?t. Nh?m ??m b?o y?u t? riêng t? cho nhà v? sinh công c?ng. Chúng ta th??ng th?y nó ? các công ty, quán ?n, nhà hàng, trung tâm h?i ngh?, b?nh vi?n, nhà thi ??u.....

Nhà th?u vách ng?n v? sinh hàng ??u uy tín h?n 30000 công trình trên c? n??c. Chúng tôi có ?? n?ng l?c v? thi công và nh?p kh?u t?m compact t? trung qu?c. Quý khách hãy liên h? v?i công ty HIGO ?? mua hàng t?n x??ng và thi công ?úng th?.

Quý khách có th? d? dàng ??t hàng và ???c thi công chuyên nghi?p t? chúng tôi. <em><strong>Vach ngan ve sinh</strong></em> ch?t l??ng cao t? v?t li?u m?i b?n sang tr?ng nh? Compact HPL, Compact Maica, Compact Formica. Và c?ng có các dòng giá r? làm t? t?m MFC trong n??c nh?ng nó v?n ??m b?o ?? b?n do v?t li?u ch?u n??c cao, ch?ng ?m m?c t?t.

Công ty chúng tôi cung c?p báo giá thi công các lo?i vách ng?n v? sinh th?i ?i?m hi?n t?i.

<h3><strong>1. Giá thi công tr?n gói:</strong></h3> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="50">

<strong> </strong>

<strong>STT</strong>

</td> <td width="341">

<strong>TÊN S?N PH?M</strong>

</td> <td width="60">

<strong>?VT</strong>

</td> <td width="144">

<strong>??N GIÁ</strong>

<strong>Vn?/m2</strong>

</td> </tr> <tr> <td width="50">

<strong>1</strong>

</td> <td width="341">

Vách v? sinh t?m <strong>compact hpl</strong>

Ph? ki?n <strong>inox 201</strong>

</td> <td width="60">

m<sup>2</sup>

</td> <td width="144">

750.000 – 1.000.000

</td> </tr> <tr> <td width="50">

<strong>2</strong>

</td> <td width="341">

Vách v? sinh t?m <strong>compact hpl</strong>

Ph? ki?n <strong>inox 304</strong>

</td> <td width="60">

m<sup>2</sup>

</td> <td width="144">

800.000 – 1.050.000

</td> </tr> <tr> <td width="50">

<strong>3</strong>

</td> <td width="341">

Vách v? sinh <strong>t?m MFC</strong>

Ph? ki?n <strong>inox 201</strong>

</td> <td width="60">

m<sup>2</sup>

</td> <td width="144">

550.000 – 700.000

</td> </tr> <tr> <td width="50">

<strong>4</strong>

</td> <td width="341">

Vách v? sinh <strong>t?m MFC</strong>

Ph? ki?n <strong>inox 304</strong>

</td> <td width="60">

m<sup>2</sup>

</td> <td width="144">

650.000 – 750.000

</td> </tr> </tbody> </table> <h3><strong> </strong><strong>2. Giá t?m v? sinh Compact HPL:</strong></h3> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="51">

<strong>STT</strong>

</td> <td width="292">

<strong>TÊN S?N PH?M</strong>

</td> <td width="156">

<strong>KÍCH TH??C</strong>

</td> <td width="108">

<strong>??N GIÁ</strong>

<strong>VN?</strong>

</td> </tr> <tr> <td width="51">

1

</td> <td rowspan="2" width="292">

T?m <strong>Compact HPL</strong> dày 12mm màu Kem ho?c màu ghi.

</td> <td width="156">

1m22 x 1m83

</td> <td width="108">

1.080.000

</td> </tr> <tr> <td width="51">

2

</td> <td width="156">

1m53 x 1m83

</td> <td width="108">

1.390.000

</td> </tr> </tbody> </table>

<strong> </strong><strong>3. Giá Ph? ki?n làm vách v? sinh:</strong>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="56">

<strong>STT</strong>

</td> <td width="251">

<strong>TÊN S?N PH?M</strong>

</td> <td width="172">

<strong>LO?I INOX</strong>

</td> <td width="128">

<strong>??N GIÁ</strong>

<strong>VN?</strong>

</td> </tr> <tr> <td width="56">

1

</td> <td rowspan="2" width="251">

B? ph? ki?n inox Chính hãng <strong>Hoode, Aogao. . .</strong>

</td> <td width="172">

Inox 201

</td> <td width="128">

420.000

</td> </tr> <tr> <td width="56">

2

</td> <td width="172">

Inox 304

</td> <td width="128">

600.000

</td> </tr> <tr> <td width="56">

3

</td> <td width="251">

Thanh nhôm Unoc

</td> <td width="172">

1 md

</td> <td width="128">

75.000

</td> </tr> <tr> <td width="56">

4

</td> <td width="251">

Thanh nhôm H hèm, H n?i, V góc

</td> <td width="172">

1 md

</td> <td width="128">

40.000

</td> </tr> </tbody> </table> <h3>CÔNG TY TNHH C? KHÍ VÁCH NG?N HÙNG PHÁT</h3>

V?n phòng TP.HCM: 96/5 ???ng Tr?c,Ph??ng 13,Qu?n Bình Th?nh, TP.HCM

?i?n tho?i: 0976 787 743

V?n phòng & x??ng SX Bình D??ng: S? 41/8 V?nh Phú 38, KP Hòa Long, P. V?nh Phú, TX Thu?n An, Bình D??ng

?i?n Tho?i: 0911 113 411

Website: https://vachnganhungphat.com/

Email: huyhung.hts@gmail.com

Mã s? thu?: 3702503948


CÔNG TY TNHH C? KHÍ VÁCH NG?N HÙNG PHÁT

V?n phòng TP.HCM: 96/5 ???ng Tr?c,Ph??ng 13,Qu?n Bình Th?nh, TP.HCM

?i?n tho?i: 0976 787 743 - 0911 113 411

V?n phòng & x??ng SX Bình D??ng: S? 41/8 V?nh Phú 38, KP Hòa Long, P. V?nh Phú, TX Thu?n An, Bình D??ng

Website: https://vachnganhungphat.com/

Email: huyhung.hts@gmail.com

Mã s? thu?: 3702503948

N?i c?p: S? k? ho?ch và ??u t? t?nh Bình D??ng

Xem thêm: Vách ng?n v? sinh , vach ngan ve sinh

<h3>Tham kh?o thêm</h3>
Contact vesinhhungphat
Private Message:
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team